Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Greiðsla opinberra gjalda 1980

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Hafísnefnd

fyrirspurn

Lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Innflutningur á skipi

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Vegáætlun 1979-1982

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1979-1982

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp