Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Upplýsingar hjá almannastofnunum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna

lagafrumvarp

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Álagning opinberra gjalda

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Nýbyggingargjald

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bætt kjör sparifjáreigenda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Ólíuleitarmál og hagnýtar hafsbotnsrannsóknir

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Aðstoð ríkisins við Siglósíld

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Aðstoð ríkisins við Siglósíld

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Langtímaáætlun um vegagerð

þingsályktunartillaga