Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Afkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisins

fyrirspurn

Bifreiðaeftirlit

fyrirspurn

Myndvarp

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Starfsskilyrði myndlistarmanna

fyrirspurn

Afkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisins

fyrirspurn

Bifreiðaeftirlit

fyrirspurn

Myndvarp

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Starfsskilyrði myndlistarmanna

fyrirspurn

Afkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisins

fyrirspurn

Bifreiðaeftirlit

fyrirspurn

Myndvarp

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Starfsskilyrði myndlistarmanna

fyrirspurn

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Olíuleitarmál og hafsbotnsrannsóknir

lagafrumvarp

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982

skýrsla

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Gróði bankakerfisins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Stóriðnaður á Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982

skýrsla

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Efnahagsmál

skýrsla

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Kísiliðjan

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Loftferðir

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Verðtryggður skyldusparnaður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Neyðarbirgðir olíu o.fl.

lagafrumvarp

Viðauki við vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði

þingsályktunartillaga

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp