Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Læknaskortur í strjálbýli

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Samgönguáætlun Norðurlands

þingsályktunartillaga

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Námskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýli

þingsályktunartillaga

Innlent lán

lagafrumvarp

Læknishéraðasjóðir

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun

fyrirspurn

Stofnlán atvinnuveganna

fyrirspurn

Eldisstöð fyrir lax og silung á Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Málefni Siglufjarðar

fyrirspurn

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Endurskoðun orkulaga

þingsályktunartillaga

Íþróttakennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði

fyrirspurn

Söluskattur á raforku til húshitunar

fyrirspurn

Endurskoðun á loftferðalögum

þingsályktunartillaga

Skaðabótamál vegna slysa

þingsályktunartillaga

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Efling ferðamála

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Fjöllum

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Námskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýli

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kaup á skuttogurum

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Staðarval og flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Endurskoðun bankakerfisins

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands á Akureyri

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Raforkumál

þingsályktunartillaga

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

lagafrumvarp

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Umboðsmaður Alþingis

þingsályktunartillaga

Efling ferðamála

þingsályktunartillaga

Menntun fjölfatlaðra

þingsályktunartillaga

Staðarval og flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Aðsetur ríkisstofnana og embættismanna

þingsályktunartillaga

Elli- og örorkulífeyrir

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Mennta- og vísindastofnanir utan höfuðborgarinnar

þingsályktunartillaga