Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Afkomu skuttogara

fyrirspurn

Afkoma hraðfrystihúsa

fyrirspurn

Framvæmd samgönguþáttar Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Framhald á gerð Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Framvæmd samgönguþáttar Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Framhald á gerð Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framhald á gerð Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Orkumál Norðurlands

fyrirspurn

Leiga og sala íbúðarhúsnæðis

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Gufuaflsvirkjun til rafmagnsframleiðslu

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga

þingsályktunartillaga

Skólakerfi

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Smíði skuttogara á Spáni

fyrirspurn

Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa

fyrirspurn

Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur um Múlaveg

fyrirspurn

Milliþinganefnd í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Vegagerð í Mánárskriðum

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fiskiðnskóli í Siglufirði

þingsályktunartillaga

Orkuver Vestfjarða

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Skipulag byggðamála

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Aflsþörf raforku á Norðurlandi

fyrirspurn

Lögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlands

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra