Lárus Jónsson: ræður


Ræður

Happdrættislán ríkissjóðs

lagafrumvarp

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Vegagerð í Mánárskriðum

fyrirspurn

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Vegagerð í Mánárskriðum

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Nýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Endurskoðun laga um almannatryggingar

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fjármál hafnarsjóða

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Ferðamál

fyrirspurn

Landkynningarstarfsemi

fyrirspurn

Endurskipulagning utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Viðurkenning á herforingjastjórninni í Chile

fyrirspurn

Fjármál hafnarsjóða

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Ferðamál

fyrirspurn

Landkynningarstarfsemi

fyrirspurn

Endurskipulagning utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Viðurkenning á herforingjastjórninni í Chile

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Staðarval stóriðju á Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Undirbúningur að næstu stórvirkjun

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Bættar vetrarsamgöngur

þingsályktunartillaga

Hitun húsa með raforku

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útvarpslög

lagafrumvarp

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Húsnæðislán á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Ábyrgð vegna mistaka við hönnun hafnarmannvirkja

fyrirspurn

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Ábyrgð vegna mistaka við hönnun hafnarmannvirkja

fyrirspurn

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Norðurlandsáætlun í samgöngumálum

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Athuganir á Sandárvirkjun

fyrirspurn

Endurskoðun á tryggingakerfinu

fyrirspurn

Norðurlandsáætlun í samgöngumálum

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Athuganir á Sandárvirkjun

fyrirspurn

Endurskoðun á tryggingakerfinu

fyrirspurn

Vararaforkustöðvar á Ólafsfirði, Dalvík, Grenivík og Kópaskeri

þingsályktunartillaga

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg

lagafrumvarp

Bættar vetrarsamgöngur

þingsályktunartillaga

Bygging staðlaðs húsnæðis til eflingar iðnaði á landsbyggðinni

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga