Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð yfirvalda á máli Hanes-hjónanna

umræður utan dagskrár

Samanburður á launakjörum iðnaðarmanna

fyrirspurn

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Úrskurður samkeppnisráðs um Flugfélag Íslands hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Undirboð í vikurútflutningi

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 170,65
Andsvar 35 49,1
Flutningsræða 5 38,27
Grein fyrir atkvæði 7 4,02
Um fundarstjórn 1 0,95
Samtals 78 262,99
4,4 klst.