Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Formennska í sjávarútvegsnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Þjónusta Neyðarlínunnar hf.

fyrirspurn

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 19 96,05
Flutningsræða 6 47,78
Andsvar 27 34,88
Grein fyrir atkvæði 3 1,9
Um fundarstjórn 1 1,25
Samtals 56 181,86
3 klst.