Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Meðferð á máli kúrdísks flóttamanns

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(varðveisla skipa)
lagafrumvarp

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(styrkir til forvarna)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(fyrirsvar eignarhluta ríkisins)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Sala Sementsverksmiðjunnar hf.

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Sparnaður í lyfjakostnaði hins opinbera

umræður utan dagskrár

Heimsóknir útlendinga

fyrirspurn

Ráðuneyti matvæla

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 238,77
Andsvar 66 91,6
Flutningsræða 12 90,2
Um fundarstjórn 4 4,73
Grein fyrir atkvæði 6 2,3
Samtals 133 427,6
7,1 klst.