Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sameining Búnaðarbanka og Landsbanka

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppni olíufélaganna

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(skýrslutaka af börnum)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Hlutverk ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Skráning skipa

(kaupskip)
lagafrumvarp

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(GSM-leyfi)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Launagreiðslur fanga

fyrirspurn

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Skýrslur umboðsmanns Alþingis 1998 og 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirtæki í útgerð

fyrirspurn

Flutningur eldfimra efna

fyrirspurn

Notendabúnaðardeild Landssíma Íslands

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

(GSM-leyfi)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Lagaráð

lagafrumvarp

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Byggðakvóti

fyrirspurn

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 60 384,72
Andsvar 130 207,22
Flutningsræða 16 205,02
Um fundarstjórn 6 7,7
Grein fyrir atkvæði 9 5,28
Samtals 221 809,94
13,5 klst.