Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Athugasemd um ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(stofnfjárhlutir)
lagafrumvarp

Orð forseta um starfsmann Samkeppnisstofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að efla löggæslu

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Viðskiptahættir á matvælamarkaði

fyrirspurn

Staða löggæslumála frá Höfn til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Löggæslumál í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Matsskýrsla um umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu

athugasemdir um störf þingsins

Sparisjóðir og bankaþjónusta

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Samningur Vegagerðarinnar og Samskipa um rekstur Herjólfs

fyrirspurn

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgöngur milli lands og Vestmannaeyja

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Siglingastofnun Íslands

(vaktstöð siglinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn flugslysa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Staða almannavarna

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Flugvallarskattar

umræður utan dagskrár

Lögmenn

(EES-reglur, námskröfur)
lagafrumvarp

Komugjöld á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 261,48
Flutningsræða 11 109,98
Andsvar 40 70,3
Um fundarstjórn 2 1,87
Um atkvæðagreiðslu 1 1,22
Grein fyrir atkvæði 1 0,9
Samtals 100 445,75
7,4 klst.