Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

(meðferð brota, verkaskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Starfskjör á fjármálamarkaði

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Veiðigjald og sjómannaafsláttur

athugasemdir um störf þingsins

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Úrskurður Hæstaréttar í málverkafölsunarmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Synjunarvald forseta Íslands og staðfesting laga um fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 243,67
Flutningsræða 4 109,83
Andsvar 59 101,53
Um fundarstjórn 4 10,57
Grein fyrir atkvæði 3 2,85
Um atkvæðagreiðslu 2 2,42
Samtals 109 470,87
7,8 klst.