Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Ummæli dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni

athugasemdir um störf þingsins

Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

(afnám úrskurðarnefndar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Kaupendur Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur í Baugsmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 26 166,22
Andsvar 30 40,93
Flutningsræða 4 37,47
Um atkvæðagreiðslu 1 1,93
Grein fyrir atkvæði 1 1,28
Samtals 62 247,83
4,1 klst.