Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í allsherjarnefnd

um fundarstjórn

Lög um fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Orkusala til álvers í Helguvík

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur við innrásina í Írak og stjórn Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif framsals aflaheimilda í sjávarbyggðum landsins

umræður utan dagskrár

Vatnalög -- hækkun launa seðlabankastjóra

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 7 15,98
Andsvar 2 3,8
Um atkvæðagreiðslu 1 1,8
Samtals 10 21,58