Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(íþróttastyrkir og heilsuvernd)
lagafrumvarp

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

álit nefndar

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

lagafrumvarp

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Íbúðalánasjóður -- stefna NATO í kjarnorkumálum

störf þingsins

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Yfirlýsing ráðherra

um fundarstjórn

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Flug milli Vestmannaeyja og lands

fyrirspurn

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Þjónustusamningar um málefni fatlaðra

fyrirspurn

Málefni lögreglustjóraembættisins á Suðurnesjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta á Hornafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

þingsályktunartillaga

Stofnun norrænna lýðháskóla

þingsályktunartillaga

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 160,02
Andsvar 48 79,72
Flutningsræða 4 19,2
Um atkvæðagreiðslu 2 2,55
Um fundarstjórn 1 1,45
Grein fyrir atkvæði 1 0,33
Samtals 111 263,27
4,4 klst.