Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Skipan innflutnings- og gjaldeyrismála

lagafrumvarp

Niðurfærsla vöruverðs

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði

lagafrumvarp

Nýbyggingagjald

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Jöfnun á rafmagnsverði

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

lagafrumvarp

Tímabundið aðlögunargjald

lagafrumvarp

Framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sala notaðra lausafjármuna

lagafrumvarp