Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Akvegasamband um Suðurland til Austfjarða

þingsályktunartillaga

Innlent lán

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Endurálagning útsvars og tekjuskatts

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður

fyrirspurn

Olíugeymar í Hvalfirði

umræður utan dagskrár

Verðtrygging sparifjár

þingsályktunartillaga

Innheimta á stóreignaskatti

fyrirspurn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Þingsetning

Stóriðjunefnd

umræður utan dagskrár

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hlustunarskilyrði útvarps á Norður- og Austurlandi

(ráðstafanir til að bæta)
fyrirspurn

Vigtun bræðslusíldar

þingsályktunartillaga

Dreifing framkvæmdavalds og efling á sjálfsstjórn héraða

þingsályktunartillaga

Vegasamband milli Fljótshverfis og Suðursveitar

(hringvegur)
þingsályktunartillaga

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tækniaðstoð við nýjungar í vinnslu og veiði sjávarafla

þingsályktunartillaga

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar á íslenskum skipum

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki

(br. 58/1931)
lagafrumvarp

Vigtun bræðslusíldar

þingsályktunartillaga

Náttúrurannsóknir

lagafrumvarp

Aluminíumverksmiðja

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Laxárvirkjun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Starfslok deilda

þingfrestun