Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórnarsamningur

stefnuræða forsætisráðherra

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Þingfrestun og þinghlé

Atvinnuleysi

umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins

fyrirspurn

Gengishagnaður

fyrirspurn

Smíði fiskiskipa

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Olíuverslun ríkisins

lagafrumvarp

Aðstoð við síldveiðiskip á fjárlægum miðum

þingsályktunartillaga

Verkföll

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

(bætur fyrir veiðarfæratjón)
lagafrumvarp

Lausn verkfalla

þingsályktunartillaga

Rekstur fiskibáta

þingsályktunartillaga

Byggingarsjóður aldraðs fólks

lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968

lagafrumvarp

Styrjöldin í Víetnam

þingsályktunartillaga

Tjónabætur til útvegsmanna vegna banns við síldveiðum sunnanlands

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmda- og fjáröflunaráætlun 1968

skýrsla ráðherra

Eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun