Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Atvinnuleysi

umræður utan dagskrár

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1970

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Þingsetning

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta

lagafrumvarp

Þingsetning

Læknisþjónusta í strjálbýli

þingsályktunartillaga

Fiskiðnskóli

fyrirspurn

Veiðiréttindi útlendinga

fyrirspurn

Aðild ríkisfyrirækja að Vinnuveitendasambandi Íslands

fyrirspurn

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Fjárfestingarfélag Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

þingsályktunartillaga

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Lánveitingar úr fiskveiðasjóði

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útgáfustyrkur til vikublaðs

fyrirspurn

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Kaup á sex skuttogurum

lagafrumvarp

Aðgerðir námsmanna í sendiráði Íslands í Stokkhólmi

umræður utan dagskrár

Niðurlagningarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Jarðgöng á Oddsskarðsvegi

fyrirspurn

Ríkisvegir í Reykjavík

fyrirspurn

Snjómokstur á þjóðvegum

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Útflutningslánasjóður

lagafrumvarp

Kaup á sex skuttogurum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Námslán

umræður utan dagskrár

Starfslok deilda

þingfrestun