Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Kaup á skuttogurum

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Afurðalán iðnfyrirtækja

fyrirspurn

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Bann við losun hættulegra efna í sjó

lagafrumvarp

Landhelgi og verndun fiskistofna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Neytendavernd

fyrirspurn

Stofnlán atvinnuveganna

fyrirspurn

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Námulög

lagafrumvarp

Herstöðva- og varnarmál

umræður utan dagskrár

Bann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpu

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpu

lagafrumvarp

Endurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarins

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Lán til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Binding innlánsfjár í Seðlabankanum

fyrirspurn

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta

þingsályktunartillaga

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Tæknistofnun sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgismál

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stofnlánadeild samvinnufélaga

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Hækkun á verðlagi

fyrirspurn

Vátrygging fiskiskipa

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Siglingalög

lagafrumvarp

Hrygningarsvæði

fyrirspurn

Siglingalög

lagafrumvarp