Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Áætlun um hafrannsóknir o.fl.

fyrirspurn

Rekstur hraðfrystihúsanna

fyrirspurn

Málefni geðsjúkra

fyrirspurn

Afkomu skuttogara

fyrirspurn

Afkoma hraðfrystihúsa

fyrirspurn

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Umræður utand dagskrár

umræður utan dagskrár

Tæknistofnun sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðtrygging iðnrekstrarlána

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Afkomu skuttogara

fyrirspurn

Afkoma hraðfrystihúsa

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Bankamál

fyrirspurn

Bundnar innistæður hjá Seðlabankanum

fyrirspurn

Vátrygging fiskiskipa

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framkvæmd leyfisveitinga og annarra veiðitakmarkana í sjávarútvegi

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evró

þingsályktunartillaga

Notkun svartolíu í togaraflota

fyrirspurn

Löndun loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Friðuð svæði á Breiðafirði

fyrirspurn

Kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum

lagafrumvarp

Löndun loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framleiðslulán til íslensks iðnaðar

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Olíuverslun

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

lagafrumvarp

Sjúkrarúm fyrir langlegusjúklinga

fyrirspurn

Olíumöl

fyrirspurn

Aflsþörf raforku á Norðurlandi

fyrirspurn

Lögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlands

fyrirspurn

Lögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlands

fyrirspurn

Endurskoðun bankakerfisins

fyrirspurn