Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skuttogarakaup

fyrirspurn

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald raforku

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Þingfrestun

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Framkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun