Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapalaga

kosningar

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Samkomulag um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Átján ára kosningaaldur

þingsályktunartillaga

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Iðnþróunarfélag Austurlands

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þingfrestun

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að rannsaka innkaupsverð á vörum

þingsályktunartillaga

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Byggingarþróun heilbrigðisstofnana 1970-1976 og ýmsar upplýsingar um heilbrigðismál

skýrsla

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Skipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Endurskoðun á opinberri atvinnu- og þjónustustarfsemi

fyrirspurn

Útgjöld vísitölufjölskyldunnar

fyrirspurn

Stofnfjársjóður fiskiskipa

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Samræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskóla

þingsályktunartillaga

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun