Lúðvík Jósepsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Iðnþróunarstofnun Austurlands

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Íslenskir aðalverktakar

fyrirspurn

Starfsmannafjöldi banka o.fl.

fyrirspurn

Laun forstjóra ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Atvinnumöguleikar ungs fólks

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Jöfnunargjald af sælgæti, brauðvörum o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðjan í Hvalfirði

þingsályktunartillaga

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Orkusparnaður

þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Réttur til fiskveiða í landhelgi

lagafrumvarp

Sjónvarpssendingar á fiskimiðin

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Kostnaður vegna ráðgjafarstarfa um rekstur ríkisfyrirtækja eða stofnana

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Iðnþróunarstofnun Austurlands

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Skipulagning á fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Notkun raforku í atvinnufyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Kröfluvirkjun

beiðni um skýrslu