Magnús Gíslason: ræður


Ræður

Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

lagafrumvarp

Hegningarlög

lagafrumvarp

Verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Neskaupstað

lagafrumvarp

Skráning skipa

lagafrumvarp

Utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Loftferðir

lagafrumvarp

Bæjarstjórn á Akranesi

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Ófriðartryggingar

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Vörumerki

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Ófriðartryggingar

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp