Magnús Guðmundsson: ræður


Ræður

Fræðslumálastjórn

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Refaveiðar og refarækt

lagafrumvarp

Hafnargerð á Sauðárkróki

lagafrumvarp

Raforkuveitur utan kaupstaða

lagafrumvarp

Seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar

þingsályktunartillaga

Sala lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum

lagafrumvarp

Járnbraut frá Reykjavík til Ölfusár

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Ábyrgð rekstrarláns til útgerðar

lagafrumvarp

Samkomustaður Alþingis

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaða

lagafrumvarp

Sala jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Fullnaðarskil við Pál J. Torfason

þingsályktunartillaga

Forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o. fl.

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Sundhöll í Reykjavík

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Hafnargerð á Sauðárkróki

lagafrumvarp

Fjárlög 1931

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaðar í Selárvík

lagafrumvarp

Fjárlög 1931

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1929

lagafrumvarp

Menntaskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Hafnargerð á Akranesi

lagafrumvarp

Héraðsskóli

lagafrumvarp

Milliþinganefnd

þingsályktunartillaga

Landsreikningar 1928

lagafrumvarp

Einkasala á steinolíu

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1928

lagafrumvarp

Útvarp

lagafrumvarp

Skráning skipa

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur

lagafrumvarp

Lækkun vaxta

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1929

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Bryggjugerð í Borgarnesi

lagafrumvarp

Gelding hesta og nauta

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Lýðskólar með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Fjárlög 1931

lagafrumvarp

Sæsímasambandið við útlönd

þingsályktunartillaga

Greiðsla á enska láninu

þingsályktunartillaga

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

þingsályktunartillaga

Styrkur samkvæmt jarðræktarlögunum

þingsályktunartillaga