Magnús Guðmundsson: ræður


Ræður

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Ríkisskattanefnd

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Ríkisskattanefnd

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Verðhækkunarskattur

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Aðför

lagafrumvarp

Verðhækkunarskattur

lagafrumvarp

Vigt á síld

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum

lagafrumvarp

Söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Hámark launa

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Erfðaleigulönd

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus

lagafrumvarp

Frystihús á kjötútflutningshöfnum

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða og kirkjugarða

lagafrumvarp

Vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Verksmiðja til bræðslu síldar

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Skiptalög

lagafrumvarp

Vigt á síld

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Skiptalög

lagafrumvarp

Einkasala á tóbaki

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1931

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fækkun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Hæstaréttardómaraembættið

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd um fjárhagsástand á Austfjörðum

þingsályktunartillaga

Sala á hluta heimalands Auðkúlu

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1930

lagafrumvarp

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Einkasala á tóbaki

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Stjórnarskipti

umræður utan dagskrár

Starfslok deilda

þingfrestun