Magnús Guðmundsson: ræður


Ræður

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma

lagafrumvarp

Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Fiskframleiðslu ársins 1933

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur embættismanna

lagafrumvarp

Heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Iðju og iðnað

lagafrumvarp

Gæslu landhelginnar og fl.

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Leiðsöguskip

lagafrumvarp

Styrk handa lækni til að nema lyfjafræði

þingsályktunartillaga

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður ljósmæðra

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Sæsímasambandið

þingsályktunartillaga

Fátækralög

lagafrumvarp

Heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Leiðsöguskip

lagafrumvarp

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Mat á heyi

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Lán úr Bjargráðasjóði

lagafrumvarp

Æðsta dóm

lagafrumvarp

Leiðsöguskip

lagafrumvarp

Fimmtardóm

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa

þingsályktunartillaga

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Sæsímasambandið

þingsályktunartillaga

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Sæsímasambandið

þingsályktunartillaga

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Hegningarlöggjöfina

lagafrumvarp

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Meðalalýsi

lagafrumvarp

Stjórn varðskipanna

þingsályktunartillaga

Vigt á síld

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Dráttarvexti

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Veð

lagafrumvarp

Slysatryggingalög

þingsályktunartillaga

Kreppulánasjóð

lagafrumvarp

Hegningarlöggjöfina

lagafrumvarp

Læknishéraða - og prestakallasjóðir

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Útflutning saltaðrar síldar

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Vélgæslu á íslenskum gufuskipum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1932

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Gjaldþrot Síldareinkasölu Íslands

fyrirspurn

Vélgæslu á íslenskum gufuskipum

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Símagjöld í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Víxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Réttur alþingismanna til að athuga fylgiskjöl með reikningum ríkisins

þingsályktunartillaga

Undirbúningur kosningalaga

umræður utan dagskrár

Gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka

lagafrumvarp