Magnús Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1935

lagafrumvarp

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Gengisviðauki

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverslun o.fl.

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Ríkisgjaldanefnd

lagafrumvarp

Tekju- og eignarskattsauki

lagafrumvarp

Tolllög

lagafrumvarp

Loftskeytastöðvar á flutningaskipum

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum o.fl.

lagafrumvarp

Einkasala á fóðurmjöli og fóðurbæti

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnum

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Kosningar í málefnum sveita og kaupstaða

lagafrumvarp

Einkasala á áfengi

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnum

lagafrumvarp

Kosningar í málefnum sveita og kaupstaða

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum o.fl.

lagafrumvarp

Loftskeytastöðvar á flutningaskipum

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Eldspýtur og vindlingapappír

lagafrumvarp

Tilbúinn áburður

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverslun o.fl.

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Gengisviðauki

lagafrumvarp

Hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki

lagafrumvarp

Fólksflutningar með fólksbifreiðum

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Friðun náttúruminja

lagafrumvarp

Varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar

lagafrumvarp

Vélgæsla á mótorskipum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útsvar

lagafrumvarp

Eftirlit með sjóðum

lagafrumvarp

Ríkisgjaldanefnd

lagafrumvarp

Fólksflutningar með fólksbifreiðum

lagafrumvarp

Aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna

lagafrumvarp

Samkomudagur Alþingis árið 1935

lagafrumvarp

Skipulagsnefnd atvinnumála

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Vegarstæði um Lágheiði

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Gjaldeyrisverslun o.fl.

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Fiskimálanefnd

lagafrumvarp

Ríkisgjaldanefnd

lagafrumvarp

Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Fólksflutningar með fólksbifreiðum

lagafrumvarp

Gengisviðauki

lagafrumvarp

Skipulagsnefnd atvinnumála

lagafrumvarp

Markaðs- og verðjöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Smjörlíki o.fl.

lagafrumvarp

Fólksflutningar með fólksbifreiðum

lagafrumvarp

Fjárlög 1935

lagafrumvarp

Skipulagsuppdráttur Reykjavíkur

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1935

lagafrumvarp