Magnús Jónsson: ræður


Ræður

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

lagafrumvarp

Krikjuþing

lagafrumvarp

Biskupsdæmi

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Innanríkislán

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stríðsgróðaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stríðsgróðaskattur

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stríðsgróðaskattur

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Læknisvitjanasjóður

lagafrumvarp

Happadrætti

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Innheimta ýmissa gjalda 1942 með viðauka

lagafrumvarp

Uppgötvanir

þingsályktunartillaga

Krikjuþing

lagafrumvarp

Biskupsdæmi

lagafrumvarp

Ófriðartryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Ríkisstjóri Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Húsnæði handa hæstarétti

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningar 1939

lagafrumvarp

Ríkisstjóri Íslands

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp