Magnús Jónsson: ræður


Ræður

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Síldarflutningaskip

lagafrumvarp

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Síldarflutningaskip

lagafrumvarp

Endurnýjun strandferðaskipaflotans og skipulagning strandferða

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(hagræðingarlán)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatta

fyrirspurn

Ríkisreikningurinn 1965

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1965

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1965

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Skipulag framkvæmda á vegum ríkisins

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

þingsályktunartillaga

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp

Framkvæmda- og fjáröflunaráætlun 1967

skýrsla ráðherra

Fjárhagsafkoma ríkissjóðs árið 1966

skýrsla ráðherra

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp