Magnús Jónsson: ræður


Ræður

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

lagafrumvarp

Innflutningsgjald o.fl.

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Bifreiðar í eigu ríkisins

fyrirspurn

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun

fyrirspurn

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Innheimta viðbótarskatta og skattsekta

fyrirspurn

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Atvinnumálastofnun

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Skuldir Íslendinga við aðrar þjóðir

fyrirspurn

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1967

lagafrumvarp

Tollstöðvarbygging við Reykjavíkurhöfn

fyrirspurn

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Sala á tækjum ríkisstofnana

fyrirspurn

Lán og styrkir úr atvinnubótasjóði og atvinnujöfnunarsjóði

fyrirspurn

Vextir af innheimtum ríkissjóðstekjum

fyrirspurn

Samningsréttur Bandalags háskólamanna

fyrirspurn

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmda og fjáröflunaráætlun 1969

skýrsla ráðherra