Magnús Kjartansson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Breytingar á nýju vísitölunni

fyrirspurn

Friðun Þingvalla

þingsályktunartillaga

Framkvæmd stefnuyfirlýsingar

fyrirspurn

Utanríkisráðuneyti Íslands

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns

fyrirspurn

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins

fyrirspurn

Bandaríska sjónvarpið

fyrirspurn

Stjórnmálasamband við Austur-Þýskaland

þingsályktunartillaga

Stjórnarráðshús

fyrirspurn

Verkföll

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Utanríkisráðuneyti Íslands

þingsályktunartillaga

Lausn verkfalla

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða

þingsályktunartillaga

Kostnaður af Kirkjuþingi, Búnaðarþingi og Fiskiþingi

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Styrjöldin í Víetnam

þingsályktunartillaga

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

lagafrumvarp

Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar

lagafrumvarp

Náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða

þingsályktunartillaga

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skýrsla utanrrh. um Atlantshafsbandalagið og varnarsamninginn

skýrsla ráðherra