Magnús Kjartansson: ræður


Ræður

Aðild Kína að Sameinuðu þjóðunum

umræður utan dagskrár

Læknaskortur í strjálbýli

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Stóriðja

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurskoðun orkulaga

þingsályktunartillaga

Augnlækningar

fyrirspurn

Lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði

lagafrumvarp

Aðstoðarmenn lækna í byggðum landsins

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Fjöllum

fyrirspurn

Virkjunaraðstæður við Hraunsfjarðarvatn

þingsályktunartillaga

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár eystri í Skagafirði

þingsályktunartillaga

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Virkjun Lagarfoss

lagafrumvarp

Öryggismál Íslands

þingsályktunartillaga

Menntun fjölfatlaðra

þingsályktunartillaga

Menntun heilbrigðisstarfsfólks

þingsályktunartillaga

Varnir gegn sígarettureykingum

fyrirspurn

Heilbrigðislöggjöf

fyrirspurn

Hlutdeild ríkisins í byggingu elliheimila

fyrirspurn

Lausn Laxárdeilunnar

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Veðtrygging iðnrekstrarlána

lagafrumvarp

Lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Raforkumál

þingsályktunartillaga

Veðtrygging iðnrekstrarlána

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Veðtrygging iðnrekstrarlána

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Elli- og örorkulífeyrir

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp