Magnús Kjartansson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Verkfræðingar o.fl.

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hjúkrunarlög

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Hitaveita á Suðurnesjum

fyrirspurn

Rafvæðing sveitanna

fyrirspurn

Bygging læknisbústaðar á Hólmavík

fyrirspurn

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Heimili drykkjusjúklinga á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Bygging Seðlabankans

fyrirspurn

Lánamál húsbyggjenda

fyrirspurn

Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis

fyrirspurn

Sala Birningsstaða í Laxárdal

fyrirspurn

Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins

fyrirspurn

Áhugaleikfélög

fyrirspurn

Rafvæðing sveitanna

fyrirspurn

Sjómannastofur

fyrirspurn

Nýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Lyfjaframleiðsla

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um almannatryggingar

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Ráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðum

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Læknalög

lagafrumvarp

Fjármagn og fjármagnsöflun til niðursuðuverksmiðja

fyrirspurn

Erlent hráefni til lagmetis

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis

fyrirspurn

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Hitun húsa með raforku

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Hjúkrunarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Læknalög

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lyfjaframleiðsla

lagafrumvarp

Tafir á lagningu rafmagns á sveitabæi

fyrirspurn

Framkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973

fyrirspurn

Lyfjaframleiðsla

lagafrumvarp

Undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju

lagafrumvarp

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna

fyrirspurn

Tryggingadómur

lagafrumvarp

Athuganir á Sandárvirkjun

fyrirspurn

Sjóefnaverksmiðja á Reykjanesi

fyrirspurn

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Endurskoðun á tryggingakerfinu

fyrirspurn

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Uppbætur á útfluttar ullarvörur

fyrirspurn

Flugvöllur í Grímsey

fyrirspurn

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Félagsráðgjöf

lagafrumvarp

Undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa í stað olíu

skýrsla

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp

Aðstaða bæklaðra

fyrirspurn

Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins

fyrirspurn

Samræming símgjalda á Reykjavíkur- og Brúarlandssvæðinu

fyrirspurn

Viðskilnaður mannvirkja á Heiðarfjalli á Langanesi

fyrirspurn

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Afkoma iðnaðarins

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp