Magnús H. Magnússon: ræður


Ræður

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bifreiðakostnaður öryrkja

fyrirspurn

Þjónusta strandstöðvarinnar í Hornafirði

fyrirspurn

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Sparnaður í fjármálakerfinu

fyrirspurn

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Bifreiðakostnaður öryrkja

fyrirspurn

Þjónusta strandstöðvarinnar í Hornafirði

fyrirspurn

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Sparnaður í fjármálakerfinu

fyrirspurn

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þjónusta strandstöðvarinnar í Hornafirði

fyrirspurn

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Brunatryggingar utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Hafísnefnd

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna Norðurvegar og Austurvegar

fyrirspurn

Rannsókn landgrunns Íslands

fyrirspurn

Hafísnefnd

fyrirspurn

Kaup og sala á togurum

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Aðstoð við fiskflutninga milli Þorlákshafnar, Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Ávöxtun skyldusparnaðar

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Viðskiptafræðingar og hagfræðingar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

lagafrumvarp

Brunatryggingar utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Skráning lífeyrisréttinda

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp