Magnús H. Magnússon: ræður


Ræður

Rafknúin samgöngutæki

þingsályktunartillaga

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

fyrirspurn

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Smíði brúar á Ölfusá

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum

þingsályktunartillaga

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Langtímaáætlanir um vegagerð

þingsályktunartillaga

Einangrun húsa

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Stefnumörkun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna

þingsályktunartillaga

Samræming á mati og skráningu fasteigna

þingsályktunartillaga

Siglingalög

þingsályktunartillaga

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Lífeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Flugrekstur ríkisins

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

(um breyting á l. 59/1965, um Landsvirkjun)
lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Hagnýting innlendra byggingarefna

þingsályktunartillaga

Einangrun húsa

þingsályktunartillaga

Raforkuver

lagafrumvarp