Magnús H. Magnússon: ræður


Ræður

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Húsnæðismál

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Tölvustýrð sneiðmyndatæki

fyrirspurn

Gjaldtaka tannlækna

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

fyrirspurn

Útboð verklegra framkæmda

fyrirspurn

Gróði bankakerfisins

fyrirspurn

Íþróttamannvirki á Laugarvatni

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Liðsinni við pólsku þjóðina

þingsályktunartillaga

Atvinnutækifæri á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Ráðunautur í öryggis- og varnarmálum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sjálfsforræði sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Framkvæmd orkumálakafla stjórnarsáttmálans

fyrirspurn

Hagnýting orkulinda

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Opinber stefna í áfengismálum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Sjálfsforræði sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Efling innlends iðnaðar

þingsályktunartillaga

Virkjunarframkvæmdir og orkunýting

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár