Magnús Stefánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ráðstefna um loftslagsbreytingar

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Rýmingaráætlanir

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Sjómannalög

(bótaréttur)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

ÖSE-þingið 2001

skýrsla

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands

fyrirspurn

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Alþjóðamál

skýrsla

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 104,1
Flutningsræða 11 42,35
Andsvar 12 10,8
Grein fyrir atkvæði 1 0,53
Samtals 49 157,78
2,6 klst.