Magnús Stefánsson: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf

þingsályktunartillaga

Samstarf vestnorrænna landa í orkumálum

þingsályktunartillaga

Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd

þingsályktunartillaga

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Lokafjárlög 2004

lagafrumvarp

Fullgilding Hoyvíkur-samningsins

(sameiginlegt efnahagssvæði)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja

(sameiginlegt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Samningur um tölvubrot

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 14 90,37
Flutningsræða 16 51,15
Andsvar 49 39,53
Um atkvæðagreiðslu 2 4,4
Samtals 81 185,45
3,1 klst.