Magnús Torfason: ræður


Ræður

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Tunga í Skutulsfirði

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar

lagafrumvarp

Sameining Ísafjarðar og Eyrarhrepps

lagafrumvarp

Bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar

lagafrumvarp

Verðhækkunartollur

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri

lagafrumvarp

Laun hreppstjóra og aukatekjur

lagafrumvarp

Stefnufrestur

lagafrumvarp

Sameining Ísafjarðar og Eyrarhrepps

lagafrumvarp

Húsaleiga í Reykjavík

lagafrumvarp

Lögræði

lagafrumvarp

Hafnargerð í Þorlákshöfn

þingsályktunartillaga

Húsaleiga í Reykjavík

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Löggæsla

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Ísafjörð

lagafrumvarp

Bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Bæjarstjórn á Akureyri

lagafrumvarp

Úthlutun landsverslunarvara

fyrirspurn

Slysatrygging sjómanna

lagafrumvarp

Vatnsafl í Sogninu

lagafrumvarp

Bæjarstjórn á Akureyri

lagafrumvarp

Einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu

lagafrumvarp

Stefnufrestur

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Laun hreppstjóra og aukatekjur

lagafrumvarp

Löggæsla

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Ísafjörð

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Þóknun til vitna

lagafrumvarp

Málskostnaður einkamála

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Löggæsla

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1916 og 1917

lagafrumvarp

Stefnubirtingar

lagafrumvarp

Laun íslenskra embættismanna

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Bæjarstjórn á Akureyri

lagafrumvarp

Landsreikningarnir 1914 og 1915

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Tekjuskattur

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Frestun á skólahaldi

lagafrumvarp

Tekjuskattur

lagafrumvarp

Verðlag á vörum

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða í kaupstöðum

lagafrumvarp

Breyting á tilskipun og fátækralögum

lagafrumvarp

Verð á landssjóðsvöru

þingsályktunartillaga

Hagnýt sálarfræði

lagafrumvarp

Landsreikningarnir 1914 og 1915

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd til að íhuga fossamál landsins

þingsályktunartillaga