Magnús Torfason: ræður


Ræður

Verðtollur

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Leiðsöguskip

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á nokkrum löndum og afnotarétti landsvæða í Hafnarfirði

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Æðsta dóm

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Hjúkranarkvennalög

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Fjárþröng hreppsfélaga

lagafrumvarp

Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Breyt. á vegalögum

lagafrumvarp

Innflutningur á kjarnfóðri o.fl.

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Dýralæknar

lagafrumvarp

Innflutningur á kjarnfóðri o.fl.

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Áveitu á Flóann

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Hegningarlöggjöfina

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina

lagafrumvarp

Læknishéraða - og prestakallasjóðir

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp