Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Umboðsmenn sjúklinga

þingsályktunartillaga

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Réttarstaða barna með langvinna sjúkdóma

fyrirspurn

Tilraunasveitarfélög

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Úrbætur í fangelsismálum

fyrirspurn

Úrræði gagnvart síbrotamönnum

fyrirspurn

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

þingsályktunartillaga

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi

(forvarnasjóður)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(trygging fyrir endurgreiðslu skatts)
lagafrumvarp

Aðgengi fatlaðra að Þjóðleikhúsinu

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Skattlagning happdrættisreksturs

fyrirspurn

Fíkniefnasmygl

fyrirspurn

Reglur um þátttöku barna og unglinga í happdrætti

fyrirspurn

Lækkun lífeyrisbóta 1. mars

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(dómtúlkar, handteknir menn og gæsluvarðhaldsfangar)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Aukastörf dómara

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi langtímaveikra barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Löggæsla í Reykjavík

fyrirspurn

Skyldunámsefni í vímuvörnum

fyrirspurn

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsins

fyrirspurn

Meðferð brunasjúklinga

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

fyrirspurn

Forsendur vistvænna landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Átak í jafnréttismálum hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Ólöglegur innflutningur fíkniefna

þingsályktunartillaga

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

þingsályktunartillaga

Rannsóknir í ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 411,32
Flutningsræða 11 97,33
Andsvar 27 32,37
Grein fyrir atkvæði 4 5,7
Um fundarstjórn 1 0,48
Samtals 101 547,2
9,1 klst.