Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

(stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)

þingsályktunartillaga

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Rafræn eignarskráning á verðbréfum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(ársfundur og skipan stjórnar)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Rannsóknir á tveimur sjóslysum

fyrirspurn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar

fyrirspurn

Landsvirkjun og rekstur fjarskiptafyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Samræmd slysaskráning

fyrirspurn

Aðbúnaður þroskaheftra á Landspítala

fyrirspurn

Meðferðarheimili að Gunnarsholti

fyrirspurn

Skattlagning á umferð

fyrirspurn

Aðbúnaður þroskaheftra og fatlaðra á Landspítala

fyrirspurn

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sálfræðiþjónusta)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í umræðu um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstburður

fyrirspurn

Úrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi

fyrirspurn

Reglur um sjúklingatryggingu

fyrirspurn

Skráning afbrota

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta við unga afbrotamenn

fyrirspurn

Eftirlit á skilorði

fyrirspurn

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Vinnuvélanámskeið

fyrirspurn

Gæsluvarðhaldsvistun barna

fyrirspurn

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Rafræn eignarskráning á verðbréfum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsölusamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaskil á sviði samningaréttar

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul

fyrirspurn

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Málefni ungra afbrotamanna

fyrirspurn

Fyrirspurnir til dómsmálaráðherra og félagsmálaráðherra

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 83 526,18
Flutningsræða 16 131,87
Andsvar 52 68,18
Grein fyrir atkvæði 8 6,75
Um fundarstjórn 4 2,5
Samtals 163 735,48
12,3 klst.