Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Jarðskjálftarannsóknir

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Fíkniefnanotkun í fangelsum

fyrirspurn

Launagreiðslur fanga

fyrirspurn

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(þungaskattur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Neytendalán

(upplýsingaskylda seljenda)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar)
lagafrumvarp

Úrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdal

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(þungaskattur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Framlög til lögregluumdæmis Árnessýslu

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands

(tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.)
lagafrumvarp

Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum

þingsályktunartillaga

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðing

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Lög um vernd og nýtingu erfðaauðlinda

fyrirspurn

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Viðhald sjúkrahúsbygginga

fyrirspurn

Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Greiðslur vegna tjóna af völdum jarðskjálfta

fyrirspurn

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

fyrirspurn

Norrænt samstarf 2000

skýrsla

Almenn hegningarlög

(kynlífsþjónusta, klám)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Suðurlandsvegi

þingsályktunartillaga

Samfélagsþjónusta

fyrirspurn

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Úrbætur í málefnum fatlaðra

fyrirspurn

Ferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytenda

fyrirspurn

Lagaheimild til að skylda sakborninga til dvalar á meðferðarstofnun

fyrirspurn

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 289,82
Flutningsræða 17 124,33
Andsvar 28 42,12
Um atkvæðagreiðslu 1 1,07
Samtals 89 457,34
7,6 klst.