Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjölskyldustefna utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Réttarstaða erlendra kvenna

fyrirspurn

Meðlagsgreiðslur

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistarnám fatlaðra

fyrirspurn

Rýmingaráætlanir

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Aðstoð við fatlaða vegna orlofsdvalar eða ferðalaga

fyrirspurn

Alnæmi og kynsjúkdómar

fyrirspurn

Stækkun Hagavatns

fyrirspurn

Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði

fyrirspurn

Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni

fyrirspurn

Starfsemi öldungadeilda framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Undanþága frá banni við samkeppnishömlum

fyrirspurn

Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

fyrirspurn

Val á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundið

fyrirspurn

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Náttúruminjar á hafsbotni

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Kærur vegna læknamistaka

fyrirspurn

Ákvæði laga um skottulækningar

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sálfræðingar

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Grænmeti og kjöt

fyrirspurn

Meðferð við vímuvanda fanga

fyrirspurn

Skipan matvælaeftirlits

fyrirspurn

Evrópuráðsþingið 2001

skýrsla

Ferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Smávirkjanir

fyrirspurn

Rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti

fyrirspurn

Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands

fyrirspurn

Skipting stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Aðstaða til fjarnáms

fyrirspurn

Alþjóðamál

skýrsla

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Breyting á reglugerð nr. 68/1996

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingasjóður

fyrirspurn

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 222,5
Flutningsræða 24 131,07
Andsvar 22 27,62
Samtals 104 381,19
6,4 klst.