Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Úrræði fyrir ungt hreyfihamlað fólk

fyrirspurn

Öryggisgæsla á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Staða löggæslumála frá Höfn til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Lyfjaávísanir lækna

fyrirspurn

Reglugerð um landlæknisembættið

fyrirspurn

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Fjarnám í fámennum byggðum

fyrirspurn

Gjaldskrá tannlæknaþjónustu

fyrirspurn

Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Samgöngur milli lands og Vestmannaeyja

fyrirspurn

Sjálfbær ferðamennska og umhverfisvernd

fyrirspurn

Kostnaður af heilsugæslu

fyrirspurn

Heilsugæsla í Kópavogi

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á tæki og búnað til háskóla og rannsóknastofa

fyrirspurn

Úrbætur í jafnréttismálum

fyrirspurn

Einelti á vinnustað

fyrirspurn

Hjúkrunardeild fyrir aldraða í Árborg

fyrirspurn

Krabbameinssjúkdómar í meltingarvegi

fyrirspurn

Safn- og tengivegir

fyrirspurn

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 26 62,9
Flutningsræða 14 62,7
Andsvar 10 12,15
Samtals 50 137,75
2,3 klst.