Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni

fyrirspurn

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Kostnaður sveitarfélaga vegna atvinnuleysis

fyrirspurn

Aukin meðlög

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Notkun kannabisefna í lækningaskyni

fyrirspurn

Öryggismál sjúklinga

fyrirspurn

Kynfræðsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Samkomulag við heimilislækna

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Heilsugæslumál

fyrirspurn

Heilsugæsla á Suðurlandi

fyrirspurn

Ofbeldi gegn börnum

fyrirspurn

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi maka flutningsskyldra starfsmanna í utanríkisþjónustunni

fyrirspurn

Sameining ríkisháskólanna

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Lýsing við Gullfoss

fyrirspurn

Miskabætur til þolenda afbrota

fyrirspurn

Endurhæfingardeild fyrir krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Fjarlækningar

fyrirspurn

Aðgengismál fatlaðra

fyrirspurn

Ferðamál fatlaðra

fyrirspurn

Greiðsla fæðingarstyrks

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á þjóðvegum

þingsályktunartillaga

Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda

þingsályktunartillaga

Fjárhagslegt sjálfstæði þjóðgarðsins í Skaftafelli

þingsályktunartillaga

Áfengis- og vímuefnameðferð

þingsályktunartillaga

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Listnám fatlaðra

þingsályktunartillaga

Öldrunarstofnanir

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða

fyrirspurn

Yrkisréttur

(EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Afplánun íslensks ríkisborgara í Texas

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslur til fanga

fyrirspurn

Stuðningur við aukabúgreinar

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni

fyrirspurn

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Framboð og kjör forseta Íslands

(kjörskrár, mörk kjördæma)
lagafrumvarp

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð sjúklinga á Arnarholti

fyrirspurn

Samstarf heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Þverfaglegt endurhæfingarráð

fyrirspurn

Nauðungarvistun

fyrirspurn

Meðferðardeild við fangelsi landsins

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 35 140,4
Ræða 58 127,13
Andsvar 11 17,25
Samtals 104 284,78
4,7 klst.