Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda

þingsályktunartillaga

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Símenntun

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Eignir Tækniháskóla Íslands

fyrirspurn

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Neyðarmóttaka fyrir þolendur heimilisofbeldis

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Réttur foreldra vegna veikinda barna

fyrirspurn

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stuðningur við börn flutningsskyldra starfsmanna

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Húsnæðismál Landspítala -- háskólasjúkrahúss

fyrirspurn

Staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fíkniefni í fangelsum

fyrirspurn

Rekstrarkostnaður Reykjavíkurflugvallar

fyrirspurn

Hollvinasamtök Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fundartími fyrirspurnafunda

um fundarstjórn

Kostnaður við breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Stúlkur og raungreinar

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Þjónustusamningur við Sólheima

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiðar í Eyjafirði

fyrirspurn

Meðferðarúrræði í fangelsum

fyrirspurn

Konur sem afplána dóma

fyrirspurn

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum

fyrirspurn

Umboðsmenn sjúklinga

fyrirspurn

Innheimta meðlaga

fyrirspurn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um afnám fyrningarfrests í kynferðisbrotamálum

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 87,42
Flutningsræða 16 73,22
Andsvar 10 13,05
Um fundarstjórn 3 4,7
Um atkvæðagreiðslu 1 0,47
Samtals 70 178,86
3 klst.