Ásgeir Ásgeirsson: ræður


Ræður

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Kreppunefnd

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Útborgun á launum embættismanna

þingsályktunartillaga

Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Ríkisféhirðisstarfið

þingsályktunartillaga

Niðurjöfnunarnefnd í Reykjavík

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Takmörkun eða bann innflutnings á óþörfum varningi

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1931

lagafrumvarp

Landsreikninga 1931

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Landsreikninga 1931

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Vörslu opinberra sjóða

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Útborgun á launum embættismanna

þingsályktunartillaga

Sláttu tveggja minnispeninga

þingsályktunartillaga

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Víxillög

lagafrumvarp

Tékka

lagafrumvarp

Varnarþing og stefnufrest í víxilmálum

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Verslunar- og siglingasamningar

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Enska lánið

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður ljósmæðra

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Skýrslugerð um opinbera sjóði

þingsályktunartillaga

Tollalög

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Verðtollur

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld og fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1932

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Breski samningurinn

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Þjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjum

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Sútunar- og skófatnaðarverksmiðju

þingsályktunartillaga

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Launamál, starfsmannafækkun og fl.

þingsályktunartillaga

Lækkun vaxta

þingsályktunartillaga

Viðskiptamál og verzlunar- og siglingasamninga milli Íslands og Noregs

þingsályktunartillaga

Alþýðufræðslulöggjöf

þingsályktunartillaga

Mat tekna af eigin húsnæði til tekjuskatts

fyrirspurn

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Eftirlit með sparisjóðum

lagafrumvarp

Lántöku erlendis

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp